Frivilliga Radioorganisationen

Radio, tele och data i samhällets tjänst

Utbildning för personal till (civila) sambandsenheter

sbled19kDet civila totalförsvarets behov av förstärkningspersonal från FRO är uppenbart. I de delar av totalförsvarsövningen, TFÖ 2020, som handlar om regional och lokal ledning spelas scenarier upp som pekar på behovet av ökad ledningsförmåga. Den förmåga som FRO kan och ska bidra med är sambandsenheter. MSB säger att de frivilliga försvarsorganisationerna är viktiga i personalförsörjningen och även om inte alla pusselbitar är på plats gäller det att köra på.

FRO har definierat tre olika roller i sambandsenheterna – sambandsoperatör, sambandsledare och sakkunnig. För alla tre rollerna finns det kurser och årets utbildningar finns nu i Utbildningskatalogen. För att vi ska lyckas med det uppdrag vi har fått från MSB är det viktigt att förbunden rekryterar till dessa kurser.

Du hittar kurserna här
Sambandsoperatör
Sambandsledare
Sakkunnig

Välkommen med din ansökan!

Militärregionerna i fokus

hederstedtFrån och med den 1 januari i år lyder våra militärregioner under Rikshemvärnschefen. Detta innebär att de fyra militärregionerna tar över utbildningsgrupperna och hemvärnsbataljonerna. Vi tog oss till Skövde för att träffa överste Peter Hederstedt, chef för Västra militärregionen för att be honom berätta och förklara hur han ser på det nya och vilken potential detta kommer bli.

Det är en gråkall dag men det uppvägs av att jag blir varmt välkomnad av en officer som hämtar upp mig på Skövdes station. Inne på kontoret bjuds det på pepparkakor och gott kaffe. Överste Peter Hederstedt har tagit det säkra före det osäkra och placerat mig framför en stor tavla för att med tusch, pilar och förkortningar försöka förklara hur det hela hänger ihop.
- Det är många fördelar med att militärregionerna nu ligger under rikshemvärnschefen. Hemvärnsförbanden i tydlig fokus. Militärregionerna får också produktionsledningsansvar och det betyder att det är en chef som ansvarar för allt från bland annat utbildning, utrustning, rekrytering och materiel, säger Peter Hederstedt.

Militärregionerna kommer också ha två frivillighandläggare som ska ha kontakt med de frivilliga försvarsorganisationerna. Hur blir deras roll gentemot utbildningsgrupperna?
- Vi här i region väst har redan våra handläggare på plats. De ska hitta en samordning och göra arbetet mer effektivt. Se över vad som fungerat bra och dåligt. Det är också meningen att de ska få en bättre överblick hur det ser ut i regionen och kunna göra prioriteringar. Utmaningarna är flera men att få framförhållning och se till att behoven av de frivilliga försvarsorganisationernas resurser höjs. För utbildningsgruppernas del blir våra frivillighandläggare en resurs att få hjälp från.

Text & bild. Daisy Balkin Rung

Läs mer...

Introduktionskurs för Signalungdom

maskeradÄr du nyfiken militär utbildning för ungdomar? Då har Signalungdom kursen för dig. Du får tillbringa en helg på Ledningsregementet i Enköping och prova på det som är soldaternas vardag. Kursen går på Ledningsregementet i Enköping 1 -3 maj.

Kursen är till för dig som vill prova på nya saker och tycker om frisk luft. Du får prova på det militära livet och får en inblick i hur Försvarsmakten fungerar Du får prova på att använda militära radiosystem och annan kommunikationsutrustning.

Under dagarna kommer du att ha militär klädsel (uniform). Enklare fysisk träning genomförs vid något tillfälle. Deltagande i kursen, inklusive mat, boende, resor och alla aktiviteter är gratis. Du måste fylla lägst 15 år under året och vara medlem i FRO eller någon annan frivillig försvarsorganisation. 

Ansök till kursen här. Sista dag för ansökan är 1 april.

De frivilliga försvarsorganisationerna står för kvalitet, kvantitet, kunskap och förmåga

daneliassonRubriken är ett direktcitat av generaldirektören för MSB (Myndigheten för samhällsskydd och beredskap) Dan Eliasson. Ett av många positiva påståenden som blev sagda under den timme som intervjun pågick. Det är bara att luta sig tillbaka i soffan och fortsätta läsa.

Det var dagen innan Lucia som intervjun ägde rum i MSB:s alldeles nyinflyttade lokaler i Solna.  Jag ska i ärlighetens namn erkänna att jag hade fjärilar i magen. Det är inte varje dag man intervjuar Dan Eliasson. Generaldirektören tar emot med varm hand och glimten i ögat och jag känner att det här kommer bli bra. Fjärilarna försvinner.

- MSBs viktigaste uppgift är att bistå och vara en ledande roll i byggandet av ett säkert samhälle. Vi bistår med kunskap, finansiering, vi samordnar och stöttar övriga delar av samhället, säger Dan Eliasson. De frivilliga försvarsorganisationerna står med sina cirka 350.000 medlemmar för kvalitet och kvantitet runt om i hela Sverige. Det är något oerhört viktigt och de är en fantastisk resurs när det gäller hjälp vid kris och krig.

Text: Daisy Balkin Rung
Bild: MSB

Läs mer...

Sambands- och IT-konferens 2019

sbit19 3Årets sambands- och IT-konferens bjöd på en välfylld helg med information på många områden. Konferensen samlade ett 60-tal deltagare från 21 av förbunden. Även i år höll vi till på hotell Stinsen i Hallsberg.

Programmet omfattade IT-säkerhet, kodutveckling och spårbarhet för bland annat rationell webhantering, vad som händer med AMPERNet samt lite grundläggande kunskap om radioteknikutvecklingen. Ett avsnitt handlade om vågutbredning och hur man tolkar information om fenomen som påverkar radiovågor med hjälp av tillgängligt internetstöd. Försvarsdirektören Tiina Johansson från länsstyrelsen i Örebro berättade om hur myndigheten organiserar sig för samhällskriser och samverkar med andra. Tre av förbunden berättade om vad som händer på teknikområdet inom förbundet.

Programmet gav tillfälle till många spännande diskussioner och med erfarenheter från detta kunde konferensen avslutades med att alla fick föreslå förändringar i konceptet samt programpunkter för nästa konferens. Presentationerna från konferensen finns i FRODOK (inloggade användare).

Inloggning

Endast för medlemmar

    

Hitta FRO nära Dig

Sök