Frivilliga Radioorganisationen

Radio, tele och data i samhällets tjänst

Fältbesök från MSB

PV11Kurserna Sambandsoperatör 1 (Sbop1) och Sambandsledare för frivilliga i samhällets krisberedskap har genomförts vid Falsterbo Kursgård i Höllviken utanför Malmö. Under några dagar fick vi besök av Vendela Dobson och Pernilla Hultén från Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap (MSB), som är vår uppdragsgivare för dessa kurser. Syftet med besöket var att visa vår verksamhet, ge information om vad vi gör och hur kursverksamheten ser ut för att öka förståelsen för vår verksamhet.

- Vi som arbetar med finansieringen av de civila utbildningsuppdragen är väldigt glada över att få möjlighet att besöka kurserna när de genomförs, säger Vendela.

- Vi tackar alla för det fina mottagandet. Besöket har givit oss mer kunskap om verksamheten, intressanta perspektiv och en bättre förståelse för  hur FRO arbetar och det FRO strävar efter. Vi har en mycket positiv bild av genomförandet och av det arbete kursledare, instruktörer och deltagare åstadkommer, säger Pernilla.

Inloggning

Endast för medlemmar

    

Hitta FRO nära Dig

Sök