Frivilliga Radioorganisationen

Radio, tele och data i samhällets tjänst

Ansökan: MGK-I 2017-429, Kvarn (2017-10-28)

Signalskyddssystemet MGK-I används i hemvärnet. På kursen får du lära dig att upprätta och betjäna MGK-I. Du får också kunskaper om bestämmelser för signalskydd, hantering av kryptonycklar med mera. För att gå kursen måste du vara placerad i hemvärnet som signalist eller i stabsbefattning som hanterar signalskydd.

Du måste ha genomfört GU Signalist block 1-4 med godkänt resultat.

Sista dag för ansökan är 2017-10-01

ANVÄNDARINFORMATION
Medlem i:
Uppdrag:
Förband eller Enhet:
1
SLnummer:
Personnummer:
Förnamn:
Efternamn:
Adress:
Postadress:
Postnummer:
E-post:
Bekräfta e-post:
Telefonnummer:
Mobilnummer:
Övriga upplysningar:

Inloggning

Endast för medlemmar

    

Hitta FRO nära Dig

Sök